contact: info@merijnvrij.nl / +31(0)612160995
Facebook Merijn Vrij Twitter Merijn Vrij


Statement

Toelichting op werk, Merijn Vrij (1971)

In mijn werk maak ik gebruik van de sociale en historische context van de locatie. Mijn installaties zijn een verkenning van de mogelijkheden van materiaal en techniek (‘Hangend water’). Ik maak bij mijn installaties vaak gebruik van de ‘zelfsturende‘ eigenschappen van materiaal. Wilgentenen laten zich bijvoorbeeld in een voorkeursrichting buigen en bepalen mede de vorm (‘Kom’). Bestaande vormen en situaties – gevonden werk – zowel in de natuur als ‘op straat’ hebben voor mij een eigen taal (‘Beeldrijm’). Dit inspireert (‘Evenwicht’) en roept bij mij vragen op naar wat ik daar zelf aan kan toevoegen. Waar liggen grenzen tussen kunst, vormgeving en ‘gevonden’ situaties? Naar mijn idee mogen deze grenzen door elkaar lopen (Vogelhuis nr. 39). Het element tijd pas ik toe bij verschillende installaties. Tijd maakt het mogelijk dat elementen (zand, getijden, wind, mensen) een verandering aan het werk toevoegen. Ook speelt daarbij de beleving, de inmenging van publiek (aanraken, menskracht, aanwezigheid) een rol bij mijn installaties (‘Groei’). Vooraf doe ik vaak onderzoek op locatie en spreek ik met omwonenden. De sociale en de historische context leveren vaak verschillende beeldelementen op die ik verwerk in mijn installaties (Waterlijn). Ik ben in mijn werk op zoek naar een toevoeging aan een locatie die kan verwonderen en de aanschouwer de locatie opnieuw doet beleven.

 
schets buitenontwerp
 
Groenpaviljoens, stationsplein Groningen i.o.v. Gemeente Groningen / Entente Florale